solidariedade galega
solidariedade galega

PROYECTOS REALIZADOS


NICARAGUA 2010 ASISTENCIA SANITARIA E CIRÚRXICA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOXÍA, XINECOLOXÍA, ODONTOLOXÍA, ANESTESIOLOXÍA E TRAUMATOLOXÍA NOS MUNICIPIOS DE MURRA, WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA, QUILALÍ E OCOTAL, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA, NICARAGUA
TIPO DE ACTIVIDAD Acción humanitaria
LOCALIZACIÓN Concellos do Departamento de Nueva Segovia, Nicaragua
FECHAS DE REALIZACIÓN Do 30 de outubro ao 22 de novembro de 2010
ACTIVIDADES REALIZADAS OFTALMOLOXIA:
- Consultas: 1.002
- Cirurxías: 23
- Gafas: 514
- Colirios: 532
ODONTOLOXIA:
- Consultas: 313
- Obturacións: 142
- Exodoncias: 395
- Revisións: 29
XINECOLOXIA:
- Consultas: 494
- Cirurxías: 22
- PAP: 244
- Ecografías: 265
- Fármacos: 108
TRAUMATOLOXIA
- Consultas: 123
- Cirurxías: 39
CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
RECURSOS HUMANOS Mª Josefa Pombo García, oftalmóloga
Mª Herminia Pintado Conde, oftalmóloga
Mª Teresa Sagardía Redondo, enfermeira
Pilar Martínez López, xinecóloga
Marta Chamosa Prado, odontóloga
Purificación Taibo Casás, aux. enfermería
Cesar Lafuente González, traumatólogo
Juan Varela Vázquez, traumatólogo
Arturo Oitaben Mariño, traumatólogo
Enrique Rodríguez Álvarez, anestesista
María Muñiz Agrelo, enfermeira
Carmen Álvarez Candal, enfermeira
Loreto Costa del Río, xornalista
Miguel Caruncho Casal, técnico audiovisu
Mónica García Casás, coordinadora
RECURSOS MATERIALES Instrumental médico-quirúrgico, lentes, medicamentos para donación y asistencia, material sanitario desechable.
PRESUPUESTO 25.252,18 €
PROYECTO SUBVENCIONADO POR Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Oleiros ( A Coruña).
COLABORACIÓNS Agareso.

Fotos do proyecto

 
 

PUERTO CABEZAS – RAAN - NICARAGUA ASISTENCIA SANITARIA EN MEDICINA SUBACUÁTICA, UROLOXÍA E FISIOTERAPÉUTICA AOS MERGULLADORES DAS COMUNIDADES MISKITAS EN PUERTO CABEZAS (BILWI) REXIÓN AUTÓNOMA DO ATLÁNTICO NORTE, NICARAGUA
TIPO DE ACTIVIDAD Acción humanitaria
LOCALIZACIÓN Concello de Puerto Cabezas, Rexión Autónoma do Atlántico Norte, Nicaragua
FECHAS DE REALIZACIÓN Do 30 de outubro ao 22 de novembro de 2010
ACTIVIDADES REALIZADAS -Exame e revisión clínica de 125 mergulladores miskitos.
-A mielopatía por descompresión alcanza nestes traballadores proporcións epidémicas, afectando ao 2% dos mergulladores e xerando entre 2 e 4 novos parapléxicos ao mes. Estas cifras constituen unha catástrofe sanitaria, social e económica para os miskitos.
-A explicación desta dantesca situación é triple. A ignorancia dos mergulladores, a neglixencia da administración e a irresponsabilidade dos empresarios xera un réxime laboral a cabalo entre a explotación e o escravismo.
CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Liderazgo de las Segovias
RECURSOS HUMANOS Salvador Fojón Polanco, especialista en medicina subacuática
Jesús Herranz González Botas, otorrino
Javier Sánchez Rodríguez-Losada, urólogo.
Paz Vázquez Canosa, enfermeira
Francisco Jiménez de la Merced, fisioterapeuta
Mª Jesús Fraga Bermúdez de Castro, educadora física
Eduardo Castro Rodríguez, fotógrafo
Antía González Pombo, xornalista
Antón González Artiaga, coordinador
PRESUPUESTO 15.284,87 €
PROYECTO SUBVENCIONADO POR Universidade da Coruña (2.000,00 €)
Carrocera Castrosúa (1.750,00 €)
Caja Duero (1.250,00 €)
Asociación de mergullo “O Grelle” (2.250,00 €)
Achega das/os voluntarios/as participantes no proxecto (3.553,72 €)
Doazóns particulares (3.000,00 €)
Achega Solidariedade Galega (1.481,15 €)

Fotos do proyecto

 
 

CONSTRUCIÓN ILLS, 1ª FASE DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA CONSTRUCIÓN DE DOUS EDIFICIOS (ADMINISTRACIÓN E SALON DE ACTOS) DO INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LAS SEGOVIAS, 1ª FASE, EN MOZONTE, NUEVA SEGOVIA, NICARAGUA
TIPO DE ACTIVIDAD Cooperación ao desenvolvemento
LOCALIZACIÓN Concello de Mozonte, Departamento de Nueva Segovia, Nicaragua
FECHAS DE REALIZACIÓN Do 06/08/2010 ao 29/12/2010
ACTIVIDADES REALIZADAS Convenio entre Solidariedade Galega e Fundemuni (19/02/2010)
Convenio entre Deputación Provincial da Coruña e Solidariedade Galega (75/2010 do 9/06/2010)
Invitación a licitadores.
Adxudicación da obra (06/08/2010)
Certificacións parciais e final.
Pagamentos parciais e final.
Recepción da obra (29/12/2010)
Inauguración das obras (10/03/2011)
CONTRAPARTE LOCAL FUNDEMUNI e Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS)
FINALIDADE Construción de dous edificios para o Instituto de Liderazgo de las Segovias:
- Edificio para labores administrativas.
- Edificio para salón de actos.
- Acondicionamento do entorno
PRESUPUESTO 54.815,00 €
AYUDAS: Deputación da Coruña: 30.000,00 €
Fundemuni/ILLS: 24.815,00 €
COORDINADOR: Antón González Artiaga

Fotos do proyecto

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS