Transparencia

DOCUMENTOS

Estatutos.

Programación anual.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ano 2019.

Ano 2018.

Ano 2017.

Ano 2016.

Ano 2015.

BASE SOCIAL

Respaldo social.

Voluntariado.

Contacto.

MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Misión, visión e valores.

Código de conduta.

Evolución e historia.

PLANIFICACIÓN E RENDICIÓN DE CONTAS

Orzamento 2020.

Contas anuais 2019.

Contas anuais 2018.

Contas anuais 2017.

Contas anuais 2016.

Contas anuais 2015.

Queres asociarte?

Hai varias cotas para colaborar que se adaptan a todos os petos. Por pequena que sexa, a túa achega suma.

Queres participar?

Se formas parte de Solidariedade Galega, non importa se es ou non unha persoa profesional da sanidade, e queres participar nas actividades que desenvolvamos podes enviarnos un correo a info@solidariedadegalega.org co asunto: Quero participar.

Solidariedade
Galega

Praziña de San Roque. Local núm. 1
15002 A Coruña
Galicia. España

Teléf.: 981 22 22 01

info@solidariedadegalega.org