solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


HONDURAS 1999
TIPO DE ACTIVIDADE Proxecto de cooperación e axuda humanitaria.
EMPRAZAMENTO Lempira
DATAS DE REALIZACIÓN 25 de Outubro o 3 de Decembro
ACTIVIDADE REALIZADAS: Consultas: 250
Intervencións: 75
CONTRAPARTE LOCAL ADRA-OFASA
RECURSOS HUMANOS: 1 oftalmólogo: José Luis Garcia Suarez
1 oftalmólogo:Antonio Garcia Dórenlas
1 oftalmólogo:Jose Lorenzo Carrero
RECURSOS MATERIAIS: Gafas, Medicamentos, Instrumental cirúrxico, Insumos
ORZAMENTO: 1.214.348 pesetas
colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS