solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


NICARAGUA 2007 A FORMACIÓN SANITARIA COMO VÍA DE DESENVOLVEMENTO.
TIPO DE ACTIVIDADE Atención sanitaria médico-cirúrxica especializada . Formación de profesionais sanitarios en materia de Pediatría, Xinecoloxía e Obstetricia. Actividades formativas en promoción da saúde e prevención sanitaria segundo ás directrices da OMS.
EMPRAZAMENTO MUNICIPIOS: Santa María, Macuelizo, Mozonte, Dipilto, Ocotal, San Juan de Río Coco, San Lucas, Cusmapa e Somoto.
DEPARTAMENTO: NUEVA SEGOVIA, MADRIZ.
DATAS DE REALIZACIÓN Do 15 de Outubro ao 10 de Novembro 2007
ACTIVIDADE REALIZADAS: I Nivel asistencial: Atención médico-cirúrxica en Odontoloxía, Uroloxía, Ortopedia e Traumatoloxía infantil, Cirurxía infantil, Anestesioloxía e Enfermería cirúrxica no Hospital "Alfonso Moncada" de Ocotal (Nueva Segovia) e nas comunidades limítrofes.
  Uroloxía:
  - Consultas e revisións: 182.
  - Ecografías: 76
  - Intervencións cirúrxicas: 14.
  Cirurxía pediátrica:
  - Consultas e revisións: 95.
  - Intervencións cirúrxicas: 29.
  Ortopedia Infantil:
  - Consultas e revisións: 209.
  Intervencións cirúrxicas: 38.
  Odontoloxía: actividad asistencial.
  - Consultas: 588
  - Extracións dentais:682
  - Cirurxías: 62
  - Extracións cordais: 61
  - Apiceptomía: 1
  - Limpezas dentais: 10
  - Obturacións: 52.
  - Odontoloxía: actividad docente. Programa de saúde bucodental.
  - Consulta e revisións: 139 escolares.
  - 6 obradoiros de cepillado dental con escolares e mestres.
  - 6 charlas de EPS e instruccións de hixiene oral.
  - 9 Xornadas de formación con dentista no Centro de Saúde de Ocotal.
  - 1 Curso de patoloxía da mucosa oral: 22 asistentes.
  Total revisións e consultas: 1213.
  Total intervencións cirúrxicas: 81
  Total ecografías: 76.
  Donación de material cirúrxico, aparellos cirúrxicos e medicamentos por un custo de 4000€.

No departamento de Madriz:
I. Asistencia médico cirúrxica nas especialidades de: Pediatría, Xinecoloxía e Obstetricia. Municipios de San Juan de Río Coco: C.S "Juan Felipe Macada". Municipio San Lucas: C.S "Héroes y mártires". Municipio: Somoto: Hospital "Juan Antonio Brenes Palacios".
  Pediatría:
  - Consultas: 232.
  Xinecoloxía:
  - Consultas: 266.
  Intervencións cirúrxicas: 2
  - Obstetricia:
  - Consultas: 72.
  Total consultas: 570.
  Total intervencións cirúrxicas: 2

II- Nivel Formativo e dotación de material: Fixéronse 19 obradoiros de capacitación a un total de 319 profesionais: médicos xerais, matronas (parteiras empíricas) e enfermeiras dos Centros de Saúde do Departamento de Madriz, a petición do MINSA, nas especialidades de Pediatría, Xinecoloxía e Obstetricia (Matrona)
Donación de material sanitario didáctico (libros, folletos,..) e material sanitario para a asistencia clínica diaria nos Centros de Saúde cun custo de 3600 euros.
Tamén se fixeron 4 charlas aos que asistiron 199 alumnos, sobre Planificación Familiar para mozos e mozas, e obradoiros de hixiene buco-dental para escolares.
CONTRAPARTE LOCAL "Ayuda en Acción" de Nicaragua e o Ministerio Nacional de Salud de Nicaragua (MINSA- SILAIS) a través dos seus departamentos de cooperación internacional e as direccións de saúde.
RECURSOS HUMANOS: Uroloxía: Dr .Javier Sánchez Rodríguez-Losada.
Traumatoloxía infantil: Dr.Miguel Castro Torre. Dra. Teresa Fernández Pereira.
Ciruxía infantil: Dra. Guadalupe Pérez-Lafuente Leiro.
Odontoloxía: Dr. Jose Manuel Visuerte Sánchez.
Anestesioloxía: Dr. Enrique Rodríguez Álvarez.
Enfermería cirúrxica: Dª. Mª Carmen Martinez Modia. Dª. Mª Paz Vázquez Canosa.
Auxiliar de enfermería: Dª. Purificación Taibo Casás Casás.
Xinecoloxía: Dr .Luis Alba Ordás.
Pediatría: Dra .Cecilia Vecillas Sevilla.
Enfermeira Obstetra: Dª. Julia Gallegos Pita.
Coordinación: Dª. Lourdes Bermello López.
RECURSOS MATERIAIS: Instrumental cirúrxico, medicamentos , material didáctico, insumos.
ORZAMENTO: 22.078,58 €

Fotos do proxecto

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS