solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


NICARAGUA 2008 Primeira Parte: ASISTENCIA SANITARIA E FORMACION EN XENERO E SAUDE A PERSOAS SEN RECURSOS ECONOMICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE NUEVA SEGOVIA (NICARAGUA).
TIPO DE ACTIVIDADE Proxeto de cooperación e axuda humanitaria. Formación e asistencia sanitaria a poboación. Formación en Xénero e Saúde ás mulleres das comunidades. Formación sanitaria aos profesionais da saúde.
EMPRAZAMENTO Rexión das Segovias. Departamento de Nueva Segovia (Nicaragua).Concellos: Ocotal, Ciudad Antigua, El Jïcaro, San Fernando, Dipilto , Macuelizo, Santa María e Pueblos Unidos.
DATAS DE REALIZACIÓN 29 de Agosto ao 21 de Setembro de 2008
ACTIVIDADE REALIZADAS: Asistencia oftalmolóxica:
- Consultas: 1.561
- Gafas proporcionadas: 883 pares.
Intervencións cirúrxicas: 18
- Asistencia a cursos de personal sanitario e escolares: 173
Asistencia odontolóxica:
- Consultas: 714
- Extraccións: 571
- Asistencia a obradoiros de hixiene bucodental nos colexios: 157.
Asistencia xinecolóxica:
- Consultas: 914
- Citoloxías: 296
- Asistencia a cursos de educación sexual e reproductiva para adolescentes: 134
Formación en xénero e saúde:
- Asistentes a cursos: 171
- Total de persoas consultadas: 3.360
Total de asistentes a cursiños de formación sanitaria: 464
CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Liderazgo de las Segovias (FUNDEMUNI).
RECURSOS HUMANOS: Oftalmoloxía: Dra. Josefa Pombo García. Dra. Mª Herminia Pintado Conde.
Odontoloxía: Dra. Marta Chamosa Prado.
Xinecoloxía: Dr. Cristóbal Rodríguez Garfia.
Enfermaría: Ana Belén Rodríguez Castiñeiras. Luz Mª Rey Lago. Xoana Pérez González.
Auxiliar de Enfermaría: Purificación Taibo Casás.
Profesora e especialista en Xénero: Ana Mª Iglesias Galdo.
Voluntaria de Comunicación: Antía González Pombo.
Coordinador: Antón Xosé González Artiaga.
RECURSOS MATERIAIS: Gafas, medicamentos, instrumental cirúrxico, e insumos.
ORZAMENTO: 35.000 €


NICARAGUA 2008 Segunda Parte: PROGRAMA DE FORMACION E ASISTENCIASANITARIA NO NORTE DE NICARAGUA
TIPO DE ACTIVIDADE -Asistencia sanitaria á poboación: consultas e intervencións cirúrxicas.
-Cursos de formación ao persoal sanitario local (médicos, parteiras, enfermeiras, brigadistas, auxiliares de enfermaría e estudantes de enfermaría) e á rede comunitaria local (bombeiros, policías e exército).
-Doazón de material sanitario, instrumental cirúrxico e medicamentos.
EMPRAZAMENTO Departamento de Nueva Segovia. Concellos: Ocotal, Santa María, Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Jalapa, Quilalí e El Jïcaro.
DATAS DE REALIZACIÓN 1 ao 30 de Novembro do 2008.
ACTIVIDADE REALIZADAS: Consultas:
Uroloxía: 263
Ortopedia infantil: 164
Radioloxía: 2
Intervencións cirúrxicas:
Uroloxía: 20
Ortopedia infantil: 49
Ecografías: 290
Formación:
Obstetricia: 8 cursos. Asistentes: 132.
Primeiros auxilios: 13 cursos. Asistentes: 299.
Ecografía abdominal: 1 curso. Asistentes: 24.
Coidados cirúrxicos: 6 cursos. Asistentes: 83.
ixiene hospitalaria: 5 cursos. Asistentes: 115.
Electrocardiografía: 1 curso. Asistentes: 15
Anestesia e dor: 1 curso. Asistentes: 21
Anestesia epidural: 1 curso. Asistentes: 4
Educación sexual e planificación: 3. Asistentes: 314.
Total de usuarios atendidos e formados: 1724.
Pacientes asistidos: 717.
Asistentes a cursos: 1007.
Cursos realizados: 39.
CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Liderazgo de las Segovias (FUNDEMUNI).
RECURSOS HUMANOS: Uroloxía: Dr. Francisco José García Novio. Dr. Daniel López García.
Traumatoloxía infantil: Dr. César da Fonte González.
Anestesioloxía: Dr. Enrique Rodríguez Alvárez.
Radioloxía: Dra. Carmen Fernández Casabella.
Urxencias: Salvador Fojón Polanco.
Enfermaría cirúrxica: Asunción Vázquez Pérez. Mª Carmen Álvarez Candal.
Enfermeira: Mª Isabel Carreira Rodríguez.
Matrona: Carla Cid González.
Coordinadora: Lourdes Bermello López.
RECURSOS MATERIAIS: material cirúrxico desbotable, medicamentos, instrumental cirúrxico, material sanitario para doazón e material docente.
ORZAMENTO: 25.890€
AGRADECEMENTOS: Concello de A Coruña, Concello de Cambre, Concello de Culleredo, Concello de Lugo, Diputación provincial de A Coruña, Universidade de A Coruña, Colexio de Enfermaría de Lugo.

Fotos do proxecto

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS