solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


PERÚ 2000
TIPO DE ACTIVIDADE Proxecto de cooperación e axuda humanitaria.
EMPRAZAMENTO Puerto Maldonado, Quillabamba, Iberia
DATAS DE REALIZACIÓN 3 o 27 de Maio
ACTIVIDADE REALIZADAS: Intervencións cirúrxicas: Hospital de Quillabamba: 31
Hospital de Santa Rosa: 44
Hospital San Martin de Porres: 11
CONTRAPARTE LOCAL ADRA OFASA, MINSA
RECURSOS HUMANOS: 1 cirujano: José Luis Lojo
2 anestesista: Rosa Albores y Rocio Lopez
2 enfermera: Carmen Martinez y Emilia Fernández
1 Coordinador: Lino González
RECURSOS MATERIAIS: Gafas, Medicamentos, Instrumental cirúrxico, Insumos
COLABORAN: AECI
Xunta de Galicia
SERGAS
Concello de Oleiros
Concello de A Coruña
Concello de Lugo
IBERIA (compañía aérea)
Complexo Hospitalario Xeral-Calde (Lugo)
Hospital Comarcal de Monforte (Lugo)
Hospital Meixoeiro de Vigo
A.P de Lugo
Complexo hospitalario "Juan Canalejo" (A Coruña)
Farmacéuticos Mundi
MINSA
Dirección Regional de Cuzco
Hospital de Quillabamba
Dirección regional de Madre de Dios
Hospital Santa Rosa-Puerto Maldonado
Hospital San Martin de Porres-Iberia.
ORZAMENTO: 1.539.171 pesetas
colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS