solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


PERÚ 2002
TIPO DE ACTIVIDADE Proxecto de cooperación e axuda humanitaria.
EMPRAZAMENTO Quillabamba, Puerto Maldonado
DATAS DE REALIZACIÓN 15 de Outubro o 15 de Novembro
ACTIVIDADE REALIZADAS: Intervencións cirúrxicas en Quillabamba: 100
Ecografías en Quillabamba: 266
Intervencións cirúrxicas en Puerto Maldonado: 58
Consultas de oftalmoloxía en Quillabamba: 541
Consultas de oftalmoloxía en Puerto Maldonado: 376
Consultas de pediatría: Puerto Maldonado: 278
Donación de Gafas: Puerto Maldonado: 286. Quillamba: 448
Intervencións cirúrxicas: Quillabamba: 20. Puerto Maldonado: 25
intervenciones: 203
TOTAL : 1.664
CONTRAPARTE LOCAL MINSA
RECURSOS HUMANOS: 1 cirujano general: José Luis Lojo.
2 anestesistas: Rosa Albores y Irma Ventura.
1 oftalmóloga: Fina Pombo
1 pediatra: Ferrán Sabaté Caselles.
6 enfemeros : Ana Belén Rodriguez Castiñeiras, Mar Valcarcel, Carmen Martínez Pérez, Carlos Agulló Pérez, Beatriz Seijas Fernández, Carlos Agulló Pérez.
1 radiólogo: Roberto Rey
2 Coordinador. Carlos Mariñas, Lino González Dopeso.
RECURSOS MATERIAIS: Gafas, Medicamentos, Instrumental cirúrxico, Insumos
COLABORAN: Xunta de Galicia.
SERGAS.
Concello de A Coruña.
Concello de Arteixo ( A Coruña).
MINSA.
Hospitales de Monforte(Lugo).
Hospital Meixoeiro (Vigo).
Hospital Xeral Calde (Lugo).
Laboratorios Merck Sharp&Domne.
Laboratorios Bristol Mayers.
Dirección Regional de Salud de Cuzco.
Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.
C.S "La Milagrosa" de Lugo.
ORZAMENTO: 38.128,12 €
colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS