solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


GALICIA 2004 OBXETIVOS DO MILENIO: "APOSTA DO 2015"
TIPO DE ACTIVIDADE Campaña de sensibilización. Obxetivo Xeral: Dar a coñecer e difundir os Obxetivos do Milenio e promover a creación dunha opinión favorable ao cumplimento dos acordos internacionais sobre o desenvolvemento expresados no "Cumio do Milenio para o 2015".
EMPRAZAMENTO Galicia.Centros educativos(I.E.S) das catro provincias: A Coruña: nos concellos de A Coruña, Santiago de Compostela, Carballo, Cambre; Lugo: Ribadeo, Sarria,Valadouro de Alfoz; Ourense: O Carballiño, Ourense, Viana do Bolo; Pontevedra: Ponteareas, O Grove, Pontecaldelas, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Sanxenxo. Campus universitarios de A Coruña, Lugo e Vigo.
DATAS DE REALIZACIÓN 1 de Outubro do 2004 ao 27 de Xaneiro do 2005.
ACTIVIDADE REALIZADAS: 116 obradoiros en 20 centros educativos (I.E.S)das catro provincias. Participaron 1500 rapaces/as e 45 profesores/as.
3 actos públicos nos campus de Lugo, Vigo e A Coruña. Instalouse un stand de "Solidariedade Internacional de Galicia" e de" Solidariedade Galega", recollerónse sinaturas de apoio á campaña e informouse a alumnos e profesores.
Creación da web: www.solidaridadgalicia.org/2015 e o seu uso informativo. Foi visitada por 1013 persoas e participaron na manifestación virtual: 451 persoas.
Inserción de banners en medios de comunicación: Faro de Vigo, La Voz de Galicia, Diario de Arousa, La Región e Vieiros.
CONTRAPARTE LOCAL Solidariedade Internacional de Galicia.
RECURSOS HUMANOS: Coordinadores xerais da campaña: Lino González-Dopeso por "Solidariedade Galega" e Alberto García Cerviño por "Solidariedade Internacional de Galicia".
Técnica do proxeto: Berta Pérez Varela.
Asistente técnico da campaña: Susana Vázquez.
Coordinación provincial: Shirley Rodríguez Carballo (Lugo). Noemí Cochón Blanco (Pontevedra), Carolina Campos Alvárez (A Coruña) e Susana Vázquez Alvárez (Ourense).
Monitores: Mª José Caride Delgado. Lara Campos Alvárez. Mª Paz Gutiérrez.
RECURSOS MATERIAIS: dípticos (3000), póster-calendario(1000), pósters (1000), tarxetas postais(1500) camisetas( 100). Presentación aos medios de comunicación: entrevistas en radio, presencia de televisión locais e da TVG. Anuncios en prensa escrita. Repercusión nas webs. www.socialia.org e www.canalsolidario.org.
ORZAMENTO: 14.808,08 €
colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS