solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS REALIZADOS


GALICIA 2007 Iguais no 2015. Pola equidade de xénero no mundo.
TIPO DE ACTIVIDADE Proxeto de sensibilización e educación para o desenvolvemento. Obxetivo Xeral: Elevar o nivel de coñecementos dos xóvenes sobre os 8 obxetivos do Milenio e as 18 metas para cumprir no 2015, promovendo a equidade de xénero e a autonomía da muller.
EMPRAZAMENTO Galicia. (I.E.S)Centros educativos das catro provincias galegas. LUGO: Concellos: Ribadeo, Sarria, Guitiriz, Abadin, Lugo, Melide. A CORUÑA: Concellos: A Coruña, Noia, Carballo,Cambre, Arteixo. PONTEVEDRA:Concellos: Vigo, Ponteareas, Pontevedra, Poio, Maside. OURENSE: Verín, Ourense, Carballiño,Beade.
DATAS DE REALIZACIÓN Outubro 2006-Febreiro 2007.
ACTIVIDADE REALIZADAS: Os rapazes tiveron que crear, editar e distribuír un "Xornal pola igualdade". Escribiron os seus artigos sobre a desigualdade de xénero, que serviron para a creación do xornal e logo de edítalo o distribuíron nas cidades de Santiago de Compostela, Pontevedra, A Coruña, Lugo e Ourense. Tamén o distribuíron entre os seus compañeiros explicando os contidos do mesmo.

Os rapazes tamén participaron en programas radiofónicos e tiveron a oportunidade de conversar con Ana María Rodriguez, coordinadora da asociación Mujeres Madre Tierra de Guatemala.

Visita de Ana María Rodriguez, da asociación Madre Tierra a centros educativos , programas radiofónicos e ás cidades de A Coruña, Lugo, Ourense Pontevedra, Rodeiro, Poio e Vilagarcía de Arousa explicando a situación das mulleres en Guatemala.
CONTRAPARTE LOCAL Solidariedade Internacional de Galicia.
REPONSABLES DO PROXECTO: Enrique Rodríguez Alvarez: Presidente de Solidariedade Galega.
María Paz Gutiérrez: Directora de Solidariedade Internacional de Galicia.
COORDINADORA DE ACTIVIDADES: María José Caride Delgado. Técnico de Solidariedade Internacional de Galicia.
COLABORAN: Asociación Madre Tierra (Guatemala)
ORZAMENTO: 5.766.97 €
colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS