solidariedade galega
solidariedade galega

PROXECTOS FUTUROS

Aínda tendo presente as dificultades financeiras que actualmente afectan ao mundo da cooperación, Solidariedade Galega continuará coas súas actividades de asistencia sanitaria e formación nos países do sur. Centroamérica (Nicaragua) e o continente africano (Togo) serán os destinos das actividades de acción humanitaria nas próximas campañas de asistencia sanitaria no 2013.

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS