solidariedade galega
solidariedade galega

XUNTA DIRECTIVA

A actual Xunta Directiva foi aprobada pola Asemblea Xeral celebrada con data 23 de febreiro de 2013.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

SECRETARIO

TESOUREIRO

VOGAIS

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS